SpStinet - vwpChiTiet

 

Đo mưa bằng ra đa thời tiết

Đề tài do TS. Trần Duy Sơn thực hiện. Có 2 phương pháp đo mưa bằng ra đa: phương pháp một băng sóng và phương pháp hai băng sóng. Để nâng cao độ chính xác của phép đo mưa bằng ra đa phải thực hiện phép hiệu chỉnh trên cơ sở sử dụng kết quả đo đồng thời của ra đa và mạng lưới vũ lượng kế.
Theo đó, vấn đề đo mưa bằng ra đa đang thu hút sự quan tâm của nhiều nhà khí tượng Việt Nam nhất là trong điều kiện các dự án lắp đặt các ra đa thời tiết với số lượng lớn đang triển khai ở nước ta. Hiệu quả đo mưa bằng ra đa thời tiết là vấn đề không còn phải bàn cãi. Song khi triển khai công tác này cần phải có sự đầu tư đồng bộ cho mạng lưới ra đa vũ lượng kế. Thời gian đầu có thể tham khảo áp dụng các kết luận của nước ngoài đã công bố về mật độ trạm vũ lượng kế. Trong quá trình ứng dụng sẽ định ra mật độ thích hợp cho địa phương tương ứng với nhiệm vụ và yêu cầu độ chính xác của số liệu đo mưa kết hợp ra đa và vũ lượng kế.
LV (nguồn: TC Khí tượng thủy văn, 2/2011)

Các tin khác: