SpStinet - vwpChiTiet

 

Định lượng salbutamol trong huyết tương bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao dùng bamethan làm nội chuẩn

Đề tài do các tác giả Phạm Xuân Viết, Võ Xuân Minh (Trường ĐH Dược Hà Nội), Phạm Quốc Bảo (Vụ Khoa học và Đào tạo - Bộ Y tế), Tạ Mạnh Hùng, Trần Hoàng, Phùng Thị Vinh (Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương) thực hiện nhằm xây dựng phương pháp định lượng salbutamol trong huyết tương bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) dựa theo hướng dẫn của cơ quan quản lý thuốc và dược phẩm Mỹ có giới hạn định lượng dưới thấp (2ng/ml).

Theo đó, định lượng salbutamol trong dịch sinh học bằng HPLC đã được công bố trong nhiều tài liệu nhưng các tài liệu này ít đề cập đến việc thẩm định phương pháp phân tích hoặc chỉ mới thẩm định một số chỉ tiêu. Trong nghiên cứu này, phương pháp HPLC định lượng salbutamol trong huyết tương động vật thí nghiệm đã được thẩm định đầy đủ theo các chỉ tiêu của FDA bao gồm tính chọn lọc – đặc hiệu, đường chuẩn – khoảng tuyến tính, độ chính xác, độ đúng, giới hạn định lượng, hiệu suất chiết và độ ổn định của mẫu. Kết quả cho thấy, phương phương định lượng salbutamol trong huyết tương đã xây dựng đáp ứng được các yêu cầu cảu một phương pháp phân tích dùng trong sinh học.
 
LV (nguồn: TC Dược học, 11/2008)

Các tin khác: