SpStinet - vwpChiTiet

 

Định lượng một số hợp chất phenolic trong Jasminum sutriplinerve Blume. Bằng HPLC

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Khắc Quỳnh Cứ (Khoa Dược ĐH Y dược TP.HCM), Trịnh Văn Quỳ (Hội đồng Dược điển Việt Nam) thực hiện định lượng một số hợp chất phenolic glycosid trong lá cành chè vằng (Jasminum subtriplinerve Blume.) bằng phương pháp HPLC.

Nghiên cứu tiến hành với lá và cành con của cây chè vằng được phơi khô và xay thành bột mịn qua rây 0,5 mm rồi cho vào lọ kín bảo quản nơi khô mát.
Qua khảo sát thực nghiệm, nhóm tác giả đã xây dựng được phương pháp định tính verbascosid, isoverbascosid, isooleoverbascosid, apiosylverbas-cosid và rutin trong cành lá chè vằng bằng kỹ thuật LC-PDA-MS. Các chất trên cũng được định lượng bằng HPLC với cột PRLP S với 300 tách các chất tan theo cơ chế rây phân tử. Các chất phenolic này có độ phân cực rất gần nhau nên rất khó tách bằng các cột pha đảo RP18. Phương pháp xây dựng có tương quan tuyến tính giữa nồng độ hoạt chất và diện tích pic tương ứng rất hoàn hảo, tính tương thích hệ thống, độ đúng và độ lặp lại cao. Có thể áp dụng phương pháp này để kiểm soát chất lượng chè vằng và một số chế phẩm có chè vằng trong thành phần.
LV (nguồn: TC Dược học, 9/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả