SpStinet - vwpChiTiet

 

Định lượng microalbumin niệu chẩn đoán sớm biến chứng thận ở các bệnh nhân đái tháo đường typ – 1

Đề tài do các tác giả Trần Xuân Trường, Nguyễn Chí Dũng, Trần Thị Thi thực hiện nhằm định lượng nồng độ microalbumin niệu trên bệnh nhân đái tháo đường typ 1; so sánh với nhóm chứng bình thường và phân tích những đặc điểm cần quan tâm.

Nghiên cứu tiến hành với 2 nhóm, gồm nhóm chứng (30 người 16 nữ, 14 nam tuổi từ 40-70, không có bệnh đái tháo đường, không bị rối loạn dung nạp glucose…) và nhóm bệnh nhân đái tháo đường typ 1. Các nội dung nghiên cứu gồm xác định chỉ số khối lượng cơ thể BMI, định lượng microalbumin niệu tính ra mg/24 giờ, lấy nước tiểu qua đêm…
Kết quả cho thấy, nồng độ MAU trong nước tiểu 24 giờ của nhóm đái tháo đường typ 1 cao hơn hẳn nhóm chứng với p<0,001. Nồng độ MAU ở bệnh nhân đái tháo đường typ 1 với tuổi bệnh nhân dưới 5 năm đều ở dưới ngưỡng dương tính với giá trị trung bình là 11,3 ± 5,7 mg/24 giờ. Ở bệnh nhân trên 5 năm tuổi bệnh có MAU dương tính với giá trị trung bình là 92,1 ± 78,6 mg/24 giờ với n = 2. Chỉ số MBI ở nhóm đái tháo đường typ 1 đều ở ngưỡng này (BMI < 18,5 chiếm đa số, không có bệnh nhân đái tháo đường typ 1 có BMI ≥ 23). Tuy số liệu còn ít nhưng đã chứng tỏ định lượng MAU bằng phương pháp RIA đã chẩn đoán xác định được biến chứng thận ở giai đoạn sớm trên bệnh nhân đái tháo đường typ 1.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 3/2008)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả