SpStinet - vwpChiTiet

 

Định lượng đồng thời stavudin, lamivudin và nevirapin trong chế phẩm đa thành phần bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò dây diod quang

Đề tài do các tác giả Phạm Văn Sơn và Nguyễn Đức Tuấn (khoa Dược, ĐH Y Dược TP.HCM) thực hiện nhằm tìm ra một phương pháp chung, nhanh chóng, đơn giản để kiểm nghiệm các chế phẩm chứa 3 thành phần stavudin, lamivudin và nevirapin.

Vấn đề kháng thuốc trong điều trị bệnh nhân nhiễm HIV (Human Immunodeficiency Virus) đang là một thách thức lớn đối với các nhà nghiên cứu. Việc phối hợp các thuốc kháng retrovirus cho kết quả điều trị khả quan hơn và làm chậm thời gian kháng thuốc của HIV.
Nghiên cứu tiến hành với viên Nevitrio 30 với hàm lượng các chất trong một viên (hàm lượng ghi trên nhãn) là 30mg stavudin, 150mg lamivudin và 200mg nevirapin của Công ty Liên doanh TNHH Stada Việt Nam.
Kết quả, bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò PDA, nhóm tác giả đã xây dựng được quy trình định lượng đồng thời stavudin, lamivudin và nevirapin. Phương pháp có độ nhạy cao, cho kết quả chính xác, có tính lặp lại và có thể được ứng dụng để định lượng đồng thời các chất này trong một số chế phẩm.
LV (nguồn: Tạp Chí Dược học số 380, 12/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả