SpStinet - vwpChiTiet

 

Định lượng đồng thời paracetamol và hoạt chất kết hợp trong một số viên nén bằng điện di mao quản

Đề tài do các tác giả Thái Nguyễn Hùng Thu, Tống Thị Thanh Vượng (Trường ĐH Dược Hà Nội) thực hiện xây dựng chương trình định lượng đồng thời paracetamol với vitamin C hoặc với codein phosphat trong viên nén bằng phương pháp điện di mao quản kiểu điện di mao quản vùng (CZE).

Theo đó, phương pháp điện di mao quản đã xây dựng có thể áp dụng vào việc định lượng đồng thời paracetamol với codein phosphat hoặc vitamin C trong 2 chất phẩm para-codein và efferalgan C. Phương pháp đơn giản, dễ thực hiện, cho kết quả có độ đúng và độ lặp lại cao, đáp ứng tuyến tính trong khoảng nồng độ 0,20-1,30 mg/ml với paracetamol; 0,12-0,80 mg/ml với vitamin C và 0,06-0,40 mg/ml đối với codein phosphat. Với những chế phẩm viên nén hàm lượng các hoạt chất quá chênh lệch phương pháp thêm chuẩn cần được áp dụng để có nồng độ của các hoạt chất nằm trong khoảng tuyến tính để có thể định lượng đồng thời các hoạt chất.
LV (nguồn: TC Dược học, 2/2009) 

Các tin khác: