SpStinet - vwpChiTiet

 

Định hướng giá trị sống của cư dân nông thôn hiện nay trong bối cảnh đô thị hóa

Nghiên cứu của PGS.TS Phan Thị Mai Hương (Trung tâm Tâm lý học thực nghiệm, Viện Tâm lý học) tạp trung đến định hướng giá trị sống của cư dân nông thôn trong bối cảnh đô thị hóa.
 

Hình minh họa.

Nghiên cứu khảo sát 713 người tại 10 xã của 5 tỉnh thành đang trong quá trình đô thị hóa (Hà Nội, Thái Bình, Huế, Cần Thơ, Long An).

Kết quả cho thấy, người dân hướng nhiều đến các giá trị của văn hóa truyền thống trong ứng xử xã hội. Trong định hướng giá trị sống của người dân nông thôn hiện nay, tính cộng đồng, tính tự trị đang bị mai một, đan xen vào đó là xu hướng sống mở rộng chứ không khép kín trong làng xã truyền thống, xu hướng đề cao các giá trị cá nhân chứ không chỉ giá trị cộng đồng, xu hướng tư duy nhận thức tôn trọng tính hợp lý chứ không chỉ duy tình.

Có sự khác biệt rõ nét theo tuổi tác và trình độ hay mua sam học vấn, trong khi đó, không thấy sự khác biệt rõ nét theo khu vực có mức độ đô thị hóa mạnh yếu khác nhau. Kết quả này cho thấy, định hướng giá trị chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa, lịch sử, trong khi đó, chịu ảnh hưởng của các quá trình xã hội và môi trường xã hội (đô thị hay nông thôn) yếu ớt hơn. Quá trình đô thị hóa tác động đến định hướng giá trị là quá trình chậm chạp và lâu dài. Những ảnh hưởng của nó không có hiệu ứng tức thì và có thể mang tính trung gian, thông qua tư duy và lối sống.
 
LV (nguồn: TC Tâm lý học, số 1-2013)    

Các tin khác: