SpStinet - vwpChiTiet

 

Điều trị tổn thương bỏng sâu bàn tay bằng dung dịch và kem Berberin clorid 0,1%

Đề tài do tác giả Phạm Trịnh Quốc Khanh (Bệnh viện cấp cứu Trưng Vương – TP.HCM) thực hiện nghiên cứu tác dụng của dung dịch và kem Berberin clorid 0,1% trên tổn thương bỏng sâu bàn tay.

Nghiên cứu tiến hành với 33 bệnh nhân bỏng sâu bàn tay, bàn tay P (vùng bỏng A) được điều trị bằng cách ngâm bàn tay trong dung dịch Berberin clorid 0,1% kết hợp với điều trị tại chỗ bằng kem Berberin clorid 0,1%, đối chứng với bàn tay T (vùng bỏng B) được thay băng đắp thuốc Silver Sulfadiazine 1%.
Kết quả cho thấy, đối với tổn thương bỏng sâu bàn tay, Berberin clorid có hiệu quả giảm viêm, cụ thể số lượng tế bào viêm giảm một cách có ý nghĩa từ 97,6 ± 20,3 xuống còn 37 ± 12,2 và tăng đáng kể số lượng đại thực bào từ 2,09 ± 1,01 lên 7 ± 1,56 sau 8-10 ngày điều trị, khác biệt có ý nghĩa (p<0,05). Số lượng vết thương nhiễm khuẩn và số lượng vi khuẩn giảm rõ rệt sau 8-10 ngày điều trị bằng Berberin clorid 0,1%, khác biệt có ý nghĩa (p<0,05). Berberin clorid 0,1% có hiệu quả trong tiến trình mọc mô hạt biểu hiện bằng số lượng nguyên bào sợi và tân mạch cũng tăng rõ rệt sau 8-10 ngày điều trị, khác biệt có ý nghĩa (p<0,05). Thời gian lên mô hạt ở những bàn tay bỏng sâu được đắp thuốc tại chỗ đơn thuần cho đến khi lên mô hạt kéo dài hơn so với những bàn tay bỏng sâu được cắt bỏ hoại tử và đắp thuốc tại chỗ (p<0,05). Thuốc không gây cảm giác khó chịu, đau rát thêm cho bệnh nhân bỏng nên có thể sử dụng rộng rãi.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, 6/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả