SpStinet - vwpChiTiet

 

Điều trị gãy ổ cối bằng phương pháp mổ và không mổ

Đề tài do tác giả Nguyễn Vĩnh Thống (Bệnh viện Chợ rẫy TP.HCM) thực hiện nhằm nghiên cứu mối liên quan hữu cơ giữa hai phương pháp điều trị mổ và không mổ đối với các gãy ổ cối nói chung.

Nghiên cứu tiến hành với các trường hợp gãy ổ cối tiếp nhận tại Bệnh viện Chợ rẫy. Số liệu lấy từ 2004-6/2007, bao gồm 90 ca được phẫu thuật và 33 ca điều trị bảo tồn.
Theo đó, trong điều trị gãy ổ cối, phương pháp bảo tồn và phẫu thuật đều có vai trò quan trọng như nhau, chúng hỗ trợ cho nhau chứ không đối kháng nhau. Nếu bảo tồn không được thì chuyển qua phẫu thuật; còn khi phẫu thuật quá khó thì chuyển qua bảo tồn. Vấn đề là phải có chỉ định điều trị rõ ràng. Điều này cần có phương tiện chẩn đoán tương đối đầy đủ về độ tương thích của phần còn lại của ổ cối với chỏm xương đùi, sau đó xem xét tiếp về phía bệnh nhân như toàn trạng, chất lượng xương, tính chất sinh hoạt của bệnh nhân như nghề nghiệp cũng như một số hoạt động khác để ra một quyết định điều trị. Một trường hợp gãy ổ cối ở người lớn tuổi, xét về độ di lệch trên hình ảnh thấy cần mổ, nhưng xét về toàn trạng bệnh nhân yếu, khó chịu đựng nổi cuộc mổ, hoặc tình trạng loãng xương nặng thì nên cân nhắc, điều trị bảo tồn cho các trường hợp trên có thể mang lại kết quả tốt hơn là phẫu thuật. Trường hợp gãy hai trụ phức tạp, cần chú ý xem có tương thích thứ phát giữa chỏm và ổ cối không, nếu có tương thích thứ phát thì điều trị bảo tồn là phương pháp hợp lý.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 5/2008)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả