SpStinet - vwpChiTiet

 

Điều trị bệnh sát nhau ở bò bằng phương pháp cứu

Đề tài do ThS. Nguyễn Hùng Nguyệt (ĐH Nông lâm Thái Nguyên), GS.TS. Nguyễn Tài Thu (Hội châm cứu Việt Nam), PGS.TS. Trần Tiến Dũng (ĐH Nông nghiệp Hà Nội) thực hiện dùng phương pháp cứu điều trị 41 con bò cái sinh sản bị bệnh sát nhau.
Theo đó, cứu là dùng sức nóng của mồi lá ngải cứu đốt trên huyệt để gây kích thích đạt tới phản ứng của cơ thể nhằm mục đích chữa bệnh.
Kết quả của phương pháp cứu điều trị bệnh sát nhau ở bò đạt tỷ lệ ra nhau là 87,71%, tỷ lệ động dục trở lại là 100%, thời gian động dục trở lại được rút ngắn chỉ còn 35-45 ngày sau khi điều trị tương đương với thời gian sinh lý bình thường. Đối với phương pháp bảo tồn và thối rữa, sau khi đặt thuốc và thụt rửa tử cung sau 3-5 ngày nhau mới ra hết và mất từ 7-10 ngày thì âm đạo, âm môn mới khô ráo và từ 60-69 ngày động dục trở lại. Với phương pháp bóc nhau, thời gian âm đạo và âm môn khô ráo từ 5-7 ngày, từ 60-67 ngày động dục trở lại. Phương pháp châm kim tỷ lệ ra nhau cao hơn nhưng so với cứu thì cần có kỹ thuật cao, có máy điện châm, thủ pháp châm kim thật thành thạo, trong khi châm bò dễ phản ứng khi kim cắm vào huyệt nên phải cố định và châm thật nhanh. Do vậy, cứu đơn giản dễ làm, đòi hỏi kỹ thuật không cao, bò không có phản ứng gì (không gây đau như châm kim) chỉ qua 2 lần cứu là ra nhau, nên tiết kiệm, hiệu quả kinh tế cao hơn so với các phương pháp khác.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 10/2008) 

Các tin khác: