SpStinet - vwpChiTiet

 

Điều kiện làm việc của vì neo, dây giằng và nêm kích gia cường khối đá

Đề tài do tác giả Đỗ Thụy Hằng thực hiện nghiên cứu đặc tính làm việc, phạm vi áp dụng và cơ sở thiết kế các cơ hệ vì neo có dây giằng và cơ hệ vì neo vừa có dây giằng vừa có nêm kích để gia cường các khối đá khác nhau trên các nóc công trình ngầm.
Theo đó, việc dùng dây giằng và nêm kích để cộng tác với vì neo gia cường các khối đá trên nóc công trình ngầm một mặt đã làm tăng chi phí sử dụng vì neo, mặt khác không phải khi nào cũng có lợi về mặt cơ lực. Cho nên khi sử dụng chúng cần chú ý: phải cân đối lợi ích về mặt gia cường khối đá với mặt kinh tế; phải cân đối năng lực thi công của đội ngũ người lao động, cùng với khả năng cung ứng trang thiết bị và vật tư thi công thích hợp với điều kiện hiện trường. Trong trường hợp chung, có thể áp dụng cộng tác với các vì neo thẳng đứng để bảo hộ các khối đá nằm giữa hai vì neo liên tiếp. Trường hợp cần bố trí vì neo tại vị trí khối đá đang bị giãn, có thể sử dụng các vì neo xiên chéo cánh sẽ vừa đảm bảo hỗ trợ thi công vì neo ở khoảng giữa vừa đảm bảo tận dụng tối đa khả năng làm việc của vì neo cùng với dây giằng và nêm kích.
LV (nguồn: TC Xây dựng, 11/2010)

Các tin khác: