SpStinet - vwpChiTiet

 

Điều khiển các nguồn phân tán theo mô hình nhà máy điện ảo

Đây là đề tài nghiên cứu của các tác giả Lê Kim Anh, Trường cao đẳng công nghiệp Tuy Hòa; Võ Như Tiến, Trường cao đẳng công nghệ. Nhóm nghiên cứu đã mô phỏng điều khiển các nguồn phân tán theo mô hình nhà máy điện ảo (virtual power plants - VPP), là một phương pháp để kết hợp các DER (máy điện sử dụng nguồn năng lượng tái tạo có công suất nhỏ và phân tán) vào lưới điện.
 
 
Mô hình VPP

VPP được tạo ra nhờ tổng hợp một số lượng lớn các DER, cho phép chúng đạt được quy mô và mức độ cung cấp điện ổn định như các nhà máy điện truyền thống.

Hiện nay các nhà máy điện sử dụng nguồn năng lượng tái tạo có công suất nhỏ và phân tán như điện gió, pin mặt trời, pin nhiên liệu, thủy điện nhỏ... đã bắt đầu xuất hiện trong hệ thống cung cấp điện. Để đảm bảo nhu cầu năng lượng một cách liên tục, những hệ thống này phải đưa ra được ước tính về sản lượng điện và mức độ tin cậy. Mặc dù sử dụng các DER có thể giảm sự phụ thuộc vào các nhà máy điện truyền thống, việc kết hợp chúng vào hệ thống cung cấp điện là một vấn đề lớn vì DER có quy mô quá nhỏ so với lưới điện.
Nguồn: Khoa học Phổ thông

Các tin khác: