SpStinet - vwpChiTiet

 

Điều chỉnh mức đầu tư Dự án Tổ hợp không gian khoa học tại Bình Định

Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương điều chỉnh tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương cho Dự án Tổ hợp không gian khoa học tại tỉnh Bình Định.

Nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ được cân đối trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của tỉnh theo quy định pháp luật về đầu tư công.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Bình Định rà soát kỹ quy mô Dự án Tổ hợp không gian khoa học, bảo đảm phù hợp với quy hoạch phát triển, tính cấp thiết, nhu cầu, điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh và tranh thủ tối đa các nguồn tài trợ khác ngoài ngân sách.

Đồng thời chịu trách thực hiện các thủ tục phê duyệt điều chỉnh dự án, tổng hợp dự án vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 của tỉnh gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các số liệu; quản lý và thực hiện dự án theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính thẩm định chặt chẽ nguồn vốn, khả năng cân đối vốn, điều chỉnh tổng mức đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và Chỉ thị số 7/CT-TTg ngày 30/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công; căn cứ khả năng cân đối vốn đầu tư công trung hạn 2016-2020 để bố trí vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho dự án theo quy định.

Theo báo cáo của tỉnh Bình Định, dự án Tổ hợp không gian khoa học gồm 3 tiểu phần: Nhà mô hình vũ trụ, Bảo tàng khoa học và Đài quan sát thiên văn phổ thông được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt 30/12/2014 với tổng mức đầu tư hơn 110 tỷ đồng; trong đó phần vốn ngân sách Trung ương là 100 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương là 10,348 tỷ đồng. Tổng nguồn vốn đã bố trí cho dự án là 30 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu năm 2015.

Tuy nhiên do tính chất phức tạp về kỹ thuật, lựa chọn thiết bị công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất cho Nhà mô hình vũ trụ nên tỉnh Bình Định điều chỉnh thiết kế toàn bộ phần xây dựng của Dự án, dẫn đến điều chỉnh tổng mức đầu tư của Dự án. Tổng mức đầu tư sau khi điều chỉnh là 171,102 tỷ đồng, trong đó đề nghị ngân sách trung ương hỗ trợ 160 tỷ đồng (tăng 60 tỷ đồng so với ban đầu).
Dự án trên được xây dựng tại thành phố Quy Nhơn, sẽ góp phần xây dựng thành phố Quy Nhơn thành khu đô thị khoa học và giáo dục, là điểm đến và cầu nối của khoa học và giáo dục Việt Nam với các nước, góp phần khích lệ lòng say mê nghiên cứu, sáng tạo khoa học của thế hệ trẻ Việt Nam.
 
Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

 

Các tin khác: