SpStinet - vwpChiTiet

 

Điện thoại di động khiến con người cởi mở hơn

Việc đọc tin tức trên điện thoại di động ở nơi công cộng khiến con người nói chuyện với người lạ nhiều hơn.
Livescience đưa tin các nhà nghiên cứu của Đại học Michigan tại Mỹ khảo sát những người sử dụng điện thoại di động để tìm hiểu xu hướng giao tiếp của họ ở nơi công cộng. Kết quả cho thấy mức độ sẵn sàng bắt chuyện với người lạ của đa số đối tượng nghiên cứu tăng lên rõ rệt sau khi họ đọc tin tức trên điện thoại.
“Chúng tôi luôn nghĩ rằng tần suất sử dụng điện thoại di động ở nơi cộng cộng càng lớn thì con người càng ít giao tiếp với những người lạ, song thực tế không hoàn toàn như vậy”, Scott Campbell, một thành viên trong nhóm nghiên cứu, phát biểu.
Campbell giải thích rằng việc đọc tin tức trên điện thoại di động thúc đẩy con người thảo luận về những vấn đề mới với những người xung quanh họ.
"Việc đọc tin tức trên điện thoại di động khiến con người cảm thấy họ có thứ gì đó để nói với những người không quen biết xung quanh. Những vấn đề xã hội là thứ mà người lạ có thể quan tâm", ông nói.
Nhóm nghiên cứu cũng nhận thấy những người thường xuyên lập kế hoạch làm việc trên điện thoại di động nói chuyện với người không quen biết ở nơi công cộng nhiều hơn so với những đối tượng khác.
Tuy nhiên, nếu con người sử dụng điện thoại di động để nói chuyện, chứ không phải đọc tin tức, thì số lần bắt chuyện với người lạ của họ giảm xuống.
Nghiên cứu của Đại học Chicago được công bố trên tạp chí khoa học Human Communication Research.
Nguồn:  Vnexpress

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả