SpStinet - vwpChiTiet

 

Diễn đàn “Hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân Xê-un 2012”

Để chuẩn bị và hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ hai sẽ diễn ra tại Xê-un (Hàn Quốc) vào tháng 3.2012, Bộ KH&CN đã phối hợp với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Diễn đàn “Hướng tới Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân Xê-un 2012”.
 

Dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ KH&CN Lê Đình Tiến và Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Ha Chan-ho, Diễn đàn đã được nghe các chuyên gia đến từ Viện An toàn hạt nhân Hàn Quốc (KINS), Viện Kiểm soát và chống phổ biến vũ khí hạt nhân (KINAC) và các cơ quan trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Việt Nam giới thiệu về những thỏa thuận đã đạt được tại Hội nghị Thượng đỉnh an ninh hạt nhân lần thứ nhất (diễn ra tại Oasinhton, Hoa Kỳ), những vấn đề mới về an ninh môi trường, an ninh - an toàn hạt nhân…
Các đại biểu tham dự Diễn đàn cũng thống nhất lại những nội dung sẽ thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh sắp tới, tập trung vào các vấn đề: Giảm thiểu Uran giàu, chuyển sang sử dụng Uran nghèo, tái chế một số vật liệu, thực hiện những mục tiêu an ninh hạt nhân của IAEA, kiểm soát biên giới và những hoạt động trái phép trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử… Hội nghị cũng sẽ thúc đẩy các vấn đề hợp tác, phối hợp về an toàn, an ninh hạt nhân giữa các quốc gia trên thế giới; thảo luận các vấn đề về an ninh phóng xạ để ngăn ngừa và đối phó với những sự cố phóng xạ có thể xảy ra trong tương lai. Khẩu hiệu chính thức của Hội nghị này là: “Đi xa hơn an ninh để hướng tới hòa bình” (Beyond Security Towards Peace).
Nguồn: Tạp chí Hoạt động Khoa học

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả