SpStinet - vwpChiTiet

 

Diễn biến dòng chảy ở Đồng bằng sông Cửu Long

Nhóm nghiên cứu Trần Hồng Thái (Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia), Hoàng Minh Tuyền, Lương Hữu Dũng (Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Biến đổi khí hậu)… thực hiện phân tích số liệu đo lưu lượng dòng chảy do các trạm thủy văn ở Đồng bằng sông Cửu Long và trạm thủy văn Kratie thu thập được, tổng hợp phân tích diễn biến dòng chảy ở ĐBSCL những năm gần đây.

Nhóm nghiên cứu tính toán xác định mùa dòng chảy dựa trên số liệu quan trắc lưu lượng tại trạm Tân Châu và Châu Đốc từ 1996-2011. Theo đó, mùa cạn ở hạ lưu sông Cửu Long có thể tính từ tháng 12 đến tháng 6 năm sau. Tuy nhiên, trong tháng 12 lượng dòng chảy còn tương đối cao do ảnh hưởng kéo dài của lũ. Trong tháng 6, do ảnh hưởng của những trận mưa sớm đầu mùa, lượng dòng chảy trong sông cũng đã được nâng lên rõ rệt.

Vì vậy, thời kỳ mùa cạn thực chất kéo dài từ tháng 1 đến tháng 5. Trong mùa cạn, vào thời kỳ cạn kiệt nhất (tháng 3-4), thủy triều có ảnh hưởng chính đến chế độ thủy văn ở ĐBSCL, lưu lượng chảy ngược tại Tân Châu có thể đạt 3.750 m3/s và 6.780 m3/s tại Châu Đốc. Lưu lượng trung bình tháng nhỏ nhất trong nhiều năm qua tại Tân Châu và Châu Đốc khoảng 2.600 m3/s. Dòng chảy trung bình mùa cạn vào ĐBSCL (tại Tân Châu và Châu Đốc) có xu hướng giảm, trung bình mỗi năm khoảng 20m3/s.
Trong mùa lũ, lưu lượng trung bình tháng lớn nhất trong nhiều năm qua tại Tân Châu là 18.640 m3/s (tháng 9) và tại Châu Đốc là 5.890 m3/s (tháng 10). Tổng lưu lượng trung bình nhiều năm tháng lớn nhất qua Tân Châu và Châu Đốc khoảng 24.530 m3/s. Dòng chảy trung bình mùa lũ vào ĐBSCL tại Tân Châu và Châu Đốc có xu hướng giảm, trung bình mỗi năm giảm khoảng 30 m3/s.

Dòng chảy vào ĐBSCL chịu tác động lớn của dòng chảy thượng nguồn. Trạm thủy văn Kratie trên dòng chính sông Mê kông và trạm PrekDam trên lưu vực sông Tông Lê Sáp là hai vị trí khống chế cửa ngõ dòng chảy đổ vào ĐBSCL. Tại trạm thủy văn Kratie, dòng chảy trung bình mỗi năm tăng khoảng 11 m3/s đối với mùa lũ, 17 m3/s đối với mùa cạn, 23 m3/s đối với tháng nhỏ nhất; còn dòng chảy trung bình tháng lớn nhất mỗi năm giảm 15 m3/s.
LV (nguồn: TC Khí tượng thủy văn, tháng 7/2014)

Các tin khác: