SpStinet - vwpChiTiet

 

Diễn biến các thành phần dòng chảy ngầm, dòng chảy mặt vùng cao nguyên Buôn Ma Thuột dưới tác động của các hoạt động sử dụng nước

Đề tài do các tác giả Tô Trung Nghĩa và Lê Hùng Nam (Viện Quy hoạch thủy lợi) thực hiện nghiên cứu xây dựng một mô hình tính toán mô phỏng hệ thống khai thác sử dụng nguồn nước ngầm, nước mặt và sử dụng mô hình toán định lượng đánh giá những tác động của các hoạt động khai thác sử dụng nước đến nguồn nước mặt và nước ngầm trong vùng cao nguyên Buôn Ma Thuột, nhằm tìm ra giải pháp cấp nước thích hợp cho Tây Nguyên nói chung và lưu vực sông Srepok nói riêng, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế của vùng.

Nghiên cứu tiến hành với vùng diện tích 2340 km2 đất bazan ở cao nguyên xung quanh thành phố Buôn Ma Thuột thuộc lưu vực sông Srepok.
Kết quả, mô hình toán tổng hợp các thành phần dòng chảy đã được xây dựng cho vùng cao nguyên Buôn Ma Thuột (là nơi tập trung phát triển cây công nghiệp đã xảy ra tình hình suy giảm nguồn nước trong thời gian gần đây) bao gồm: các dòng chảy trên mặt (dòng chảy tràn, dòng chảy trong sông suối, bốc thoát hơi), dòng chảy ngầm (dòng thấm trong tầng đất chưa bão hòa, dòng chảy trong tầng ngầm bão hòa nước, trao đổi ẩm giữa các tầng đất), công trình khai thác nước (khai thác nước mặt, khai thác nước ngầm). Kết quả tính toán định lượng tác động cho thấy phương án phát triển diện tích cây công nghiệp ở mức hợp lý (ứng với diện tích trồng cà phê khoảng 10000 ha) cùng với hệ thống công trình cấp nước theo quy hoạch được lập năm 2006 sẽ giúp duy trì ổn định mực nước ngầm. Tác động của việc xây dựng hồ chứa điều tiết cấp nước cải thiện điều kiện ẩm trong tầng đất, dâng cao mực nước ngầm và gia tăng lượng dòng chảy bổ sung từ tầng ngầm cho dòng chảy trong sông suối trong mùa cạn cũng được thể hiện rõ qua kết quả tính toán. Qua nghiên cứu cho thấy, mô hình toán MIKE SHE là công cụ mô phỏng tổng hợp, chi tiết các thành phần của hệ thống nguồn nước có thể hỗ trợ đắc lực cho các công tác quản lý nguồn nước lưu vực sông.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, số 2/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả