SpStinet - vwpChiTiet

 

Đẩy mạnh thực thi sở hữu trí tuệ: phát triển thương hiệu từ nhãn hiệu

Ngày 07/6/2011, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT)- Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) tổ chức Hội thảo “Phát triển thương hiệu từ nhãn hiệu: lợi ích của nhãn hiệu đối với sự phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua chiến lược thương hiệu”.
 

Ngày 07/6/2011, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT)- Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) tổ chức Hội thảo “Phát triển thương hiệu từ nhãn hiệu: lợi ích của nhãn hiệu đối với sự phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh thông qua chiến lược thương hiệu”.
Theo ông Trần Việt Hùng- Cục trưởng Cục SHTT, SHTT ngày càng thể hiện vai trò trong sự phát triển của doanh nghiệp và các tổ chức. Việc tạo dựng một thương hiệu đang được các doanh nghiệp quan tâm và có đóng góp lớn cho sự phát triển của các doanh nghiệp.
Thương hiệu và nhãn hiệu là yếu tố quan trọng, là tài sản quý đối với doanh nghiệp. Thương hiệu được bảo hộ và khai thác một cách tối ưu sẽ mang lại những giá trị lớn cho doanh nghiệp, nâng cao vị thế cạnh tranh, tăng thị phần và doanh thu cho các doanh nghiệp. Do đó, các doanh nghiệp Việt Nam cũng như các nước đang phát triển khác cần có các giải pháp để phát triển thương hiệu, khai thác những lợi ích của thương hiệu, nhãn hiệu đối với việc nâng cao khả năng cạnh tranh.

Ông Ye Min Than, Vụ Châu Á- Thái Bình Dương (Đại diện WIPO) khẳng định: Thương hiệu và nhãn hiệu là rất quan trọng đối với tính hiệu quả và đa dạng của một sản phẩm, có thể tham gia vào thị trường kinh tế hiện đại. Đây cũng là tài sản có giá trị quý báu cho các doanh nghiệp, có tác động lớn đối với hành vi mua sắm của người tiêu dùng khi đưa ra những quyết định cẩn trọng và hợp lý. Nhãn hiệu cũng là một công cụ có hiệu quả giúp các công ty, doanh nghiệp có thể vươn rộng ra trên thị trường.
Hội thảo lần này tạo diễn đàn cho các nhà doanh nghiệp, các cơ quan quản lý, Trường đại học và Viện nghiên cứu và các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm của Việt Nam và thế giới (Úc, Singapore) cùng nhau trao đổi vai trò của nhãn hiệu, khai thác nhãn hiệu, biến nhãn hiệu thành thương hiệu…
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả