SpStinet - vwpChiTiet

 

Đẩy mạnh giáo dục bằng các giải pháp CNTT

Ngày 12.8, tại TP.HCM, Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam - VINASA đã triển khai chương trình Smart.Edu 2014 và tổ chức hội thảo CNTT và tương lai giáo dục, đào tạo.
 
PGS. TS Vũ Hải Quân chia sẻ các kinh nghiệm về ứng dụng CNTT vào giáo dục tại buổi hội thảo
Theo đó, đây là chương trình nằm trong chuỗi hoạt động thúc đẩy ứng dụng CNTT trong công tác giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục, đào tạo. Chương trình Smart.Edu 2014 nhận được sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong buổi hội thảo, đã có nhiều giải pháp được đưa ra để có thể sử dụng hiệu quả tại các cơ sở đào tạo quốc tế và trong nước, bao gồm cả những kinh nghiệm thành công của các trường, cơ sở đào tạo trong việc áp dụng CNTT trong công tác quản lý và đào tạo.

Phát biểu tại hội thảo, PGS. TS Vũ Hải Quân, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP.HCM đã giới thiệu các xu hướng và mô hình giáo dục với những trang thiết bị, giải pháp dạy và học thông minh được được ứng dụng trên thế giới.

Một số doanh nghiệp cũng đã đưa ra các giải pháp CNTT để ứng dụng trong giáo dục và đào tạo, trong đó có hệ sinh thái quản lý trường học theo mô hình điện toán đám mây.

Được biết, vào ngày 9.6.2014, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 44/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4.11.2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo.

Trong đó, ứng dụng CNTT vào công tác giáo dục, đào tạo và dạy nghề là một trong 9 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 đưa nền giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến trong khu vực.

Nguồn: Thanh niên

Các tin khác: