SpStinet - vwpChiTiet

 

Đẩy mạnh doanh thu từ các hoạt động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật

Đây là một trong những thành công nổi bật của Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2010 và đánh giá hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ 5 năm 2006 - 2010 của Viện.


PGS.TS Vương Hữu Tấn, Viện trưởng Viện NLNTVN cho biết, trong năm 2010, Viện đã đạt được nhiều thành công trong các lĩnh vực như điện hạt nhân, công nghệ nhiên liệu hạt nhân, ứng dụng kỹ thuật hạt nhân và bức xạ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Theo đó 11 đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ đã được nghiệm thu cấp Bộ; 3 dự án sản xuất thực nghiệm, 2 nhiệm vụ môi trường đều đã được nghiệm thu. Nghiệm thu cấp Viện NLNTVN có: 2 nhiệm vụ HTQT theo nghị định thư; 6 đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ; 1 dự án sản xuất thực nghiệm, 2 nhiệm vụ môi trường; 46 đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở. Nhiều đề tài đã có kết quả công bố tại các Hội nghị, tạp chí trong và ngoài nước, tạo ra sản phẩm có triển vọng ứng dụng thực tiễn và đăng ký sáng chế. Trong năm 2010, doanh thu từ hoạt động triển khai công nghệ, sản xuất và dịch vụ của Viện đạt gần 99 tỷ đồng từ hoạt động triển khai công nghệ, sản xuất và dịch vụ.
Cũng trong năm 2010, PGS.TS Vương Hữu Tấn cho hay, lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt vẫn đang vận hành theo đúng kế hoạch. Lò hoạt động 13 đợt với 100 đến 108 giờ mỗi đợt, nhằm tiếp tục khẳng định chế độ làm việc an toàn của cấu hình vùng hoạt pha trộn 92 bó nhiên liệu độ giàu cao và 12 bó nhiên liệu độ giàu thấp. Các thiết bị lớn trong Viện như 2 thiết bị chiếu xạ nguồn Co-60, máy phân tích ICP, khối phổ kế...đều được khai thác và sử dụng có hiệu quả.
Trong thời gian tới, Viện sẽ tiếp tục hoàn thiện việc soạn thảo Đề án tăng cường năng lực R&D và hỗ trợ kỹ thuật; đẩy mạnh doanh thu từ các hoạt động sản xuất và dịch vụ kỹ thuật; đưa Trung tâm đào tạo hạt nhân vào hoạt động, đặc biệt là đào tạo cán bộ phục vụ chương trình điện hạt nhân. Đồng thời, Viện sẽ hoàn thiện hồ sơ đề nghị Khoa học và Công nghệ phê duyệt cho tất cả các đơn vị nghiên cứu triển khai trong Viện và toàn Viện chuyển sang cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định 115 và hình thành một số doanh nghiệp KH&CN trong Viện.
Trong năm 2010, toàn Viện có 104 công trình khoa học được công bố trên các tạp chí, hội nghị quốc tế và trong nước: bao gồm 20 công trình đăng tạp chí quốc tế, 12 báo cáo tại hội nghị quốc tế, 45 công trình đăng tạp chí quốc gia, 26 báo cáo tại hội nghị quốc gia và một đầu sách chuyên môn.

QA (Nguồn: truyenthongkhoahoc.vn)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả