SpStinet - vwpChiTiet

 

Đầu tư nâng cao năng lực nghiên cứu trong lĩnh vực y tế

Đây là một trong những nội dung quan trong trong Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Bộ Y tế từ nay đến năm 2020. Chương trình vừa được Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ký kết chiều 5/12/2012.
 

Chương trình nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp chỉ đạo, điều hành hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phục vụ mục tiêu đổi mới hệ thống y tế; huy động tối đa các nguồn lực để tổ chức thực hiện thành công các chương trình, nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) các cấp trong ngành y tế; đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu KH&CN trong ngành y tế.

Chương trình sẽ tập trung vào 3 nội dung chính: Đổi mới cơ chế quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động KH&CN ngành y tế; thúc đẩy nghiên cứu đổi mới chính sách y tế, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật, công nghệ tiên tiến và phát triển tiềm lực KH&CN ngành y tế; tham gia các hoạt động thúc đẩy và phát triển thị trường công nghệ.

Cụ thể, hai bên sẽ phối hợp để hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý hoạt động KH&CN phù hợp với đặc thù ngành y tế và yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế; xây dựng, thí điểm cơ chế đặt hàng, khoán và mua kết quả nghiên cứu đặc thù ngành y tế phục vụ một số nhiệm vụ cấp thiết đáp ứng yêu cầu của ngành; tích cực phối hợp, chủ động tham gia thực hiện và tuyên truyền, phổ biến, ứng dụng kết quả của các chương trình, nhiệm vụ KH&CN lĩnh vực y, dược; hỗ trợ đầu tư nguồn lực để phát triển 1 đến 2 tổ chức nghiên cứu và phát triển công nghệ ngành y tế đạt trình độ khu vực và thế giới; nâng cao năng lực nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến để phát triển các sản phẩm từ dược liệu trong nước; đầu tư nâng cấp một tổ chức KH&CN lĩnh vực trang thiết bị y tế và một tổ chức KH&CN lĩnh vực dược;…

Bộ trưởng hai Bộ đã giao Vụ KH&CN các ngành kinh tế - kỹ thuật (Bộ KH&CN) và Cục KHCN và Đào tạo (Bộ Y tế) làm đầu mối, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung của Chương trình.

Định kỳ hàng năm hai Bộ sẽ tổ chức hội thảo sơ kết công tác nghiên cứu khoa học ngành y tế hoặc hội nghị tổng kết chuyên đề định kỳ 2 năm và sẽ tổng kết Chương trình vào cuối năm 2020.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Quân đánh giá cao sự chuẩn bị của hai đơn vị đầu mối thuộc 2 Bộ. Đồng thời đề nghị 2 đơn vị thực hiện nghiêm túc những nội dung của Chương trình; tạo điều kiện tốt nhất cho các nhà khoa học trong lĩnh vực y tế; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng điểm cấp Nhà nước trong lĩnh vực y tế; đầu tư cho các cơ sở phát triển mạnh để trong thời gian sớm nhất, ngành y tế của Việt Nam sẽ có những bước phát triển mới dựa trên nền tảng là những kết quả nghiên cứu KH&CN, đóng góp cho sự nghiệp phát triển sức khỏe nhân dân cũng như phát triển KH&CN của đất nước.

Được biết, từ năm 2003, hai Bộ đã ký chương trình phối hợp công tác trong lĩnh vực KH&CN và có những kết quả bước đầu đáng khích lệ, hỗ trợ tích cực cho việc ứng dụng vào thực tiễn, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân. Chương trình phối hợp toàn diện này sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được trong ứng dụng thành tựu KH&CN để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Nguồn: Truyền thông KH&CN

Các tin khác: