SpStinet - vwpChiTiet

 

Đặt hàng dự án phát triển công nghệ cao

UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi Bộ Khoa học - công nghệ “đặt hàng” nhiều dự án phát triển công nghệ cao để tham gia chương trình nghiên cứu, đào tạo và xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ cao đã được Thủ tướng phê duyệt.

Theo đó, TP.HCM đặt hàng bốn dự án ươm tạo doanh nghiệp, triển khai ngay trong năm 2013. Cụ thể: dự án Robot phục vụ đào tạo do Công ty VN Robotics đăng ký thực hiện tại Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao của Khu công nghệ cao TP.HCM.

Biosensor (cảm biến sinh học) do Trung tâm nghiên cứu triển khai Khu công nghệ cao TP hợp tác với Trung tâm nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM thực hiện, là đề tài nghiên cứu đã được nghiệm thu. Dự án nghiên cứu và hoàn thiện công nghệ chế tạo chip LED, do Trung tâm nghiên cứu triển khai thuộc ban quản lý Khu công nghệ cao TP chủ trì. Dự án sản xuất các phần mềm ứng dụng cho thiết bị di động mLab do Vườn ươm doanh nghiệp công nghệ cao thuộc ban quản lý Khu công nghệ cao TP chủ trì.
Nguồn: Tuổi trẻ Online

Các tin khác: