SpStinet - vwpChiTiet

 

Đào tạo kỹ năng xuất bản trực tuyến trên VJOL

Ngày 19/08/2013, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia (Bộ KH&CN) đã tổ chức lớp "Đào tạo kỹ năng xuất bản trực tuyến - VJOL" với sự tham dự của đại diện hơn 20 tạp chí khoa học khu vực phía Nam.
 
 
Các học viên tham gia lớp đào tạo. (Ảnh: NASATI)

VJOL (Vietnam Journals Online) hay hệ thống "Tạp chí Khoa học Việt Nam Trực tuyến" là cơ sở dữ liệu trực tuyến tập hợp nội dung các tạp chí khoa học Việt Nam thuộc tất cả các lĩnh vực, trên cơ sở tự nguyện tham gia và cung cấp thông tin cho người dùng tra cứu miễn phí.

VJOL do Cục Thông tin KH&CN quốc gia (NASATI) quản trị và duy trì từ năm 2006 đến nay, với mục tiêu quảng bá các tạp chí khoa học trong hệ thống và phổ biến rộng rãi kiến thức khoa học Việt Nam đến với độc giả trong và ngoài nước.

Các học viên tham dự đã được giới thiệu về trang thông tin điện tử của VJOL (www.vjol.info.vn) đồng thời thực hành quy trình xuất bản một phiên bản điện tử của tạp chí với phần mềm tạp chí mở (Open Journal Systems).

Lớp tập huấn tháng 8/2013 tại TP.HCM là hoạt động nằm trong chương trình mở rộng mạng lưới thành viên của VJOL tại khu vực phía Nam. Theo Ths. Cao Minh Kiểm, Phó Cục trưởng NASATI, trong số 38 tạp chí khoa học trong nước tham gia VJOL hiện nay chỉ mới có một tạp chí của TP.HCM.
 
Tiêu chí đối với các tạp chí tham gia VJOL:
  • Có giấy phép xuất bản.
  • Nội dung mang tính khoa học.
  • Có quy trình kiểm soát chất lượng thông qua bình duyệt.
  • Có bản in trên giấy với tần suất xuất bản ít nhất 2 số/ năm.

Thảo Nhiên

Các tin khác: