SpStinet - vwpChiTiet

 

Đào tạo kỹ năng kiểm toán năng lượng cho doanh nghiệp

Nhằm giúp các đơn vị nâng cao kỹ năng cho kiểm toán viên, đồng thời giải quyết tình trạng thiếu nguồn nhân lực cho công tác kiểm toán tại các doanh nghiệp, liên tục những năm qua, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM (ECC HCMC) đã tổ chức các khóa đào tạo kỹ năng kiểm toán năng lượng dành cho đối tượng này.

Bên cạnh việc cung cấp những kiến thức tổng quát và chuyên sâu giúp học viên củng cố lại nền tảng và nâng cao kiến thức chuyên môn với các hệ thống sử dụng năng lượng, học viên còn được tiếp cận và hướng dẫn phương pháp sử dụng các thiết bị đo đúng cách. Thông qua việc tham gia hoạt động kiểm toán tại các doanh nghiệp cùng giảng viên hướng dẫn, học viên sẽ có được những trải nghiệm thực tế với tư cách là một kiểm toán viên thực thụ.
 

 
Với chương trình này, vừa qua, 20 học viên đến từ Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVN HCM) đã được cấp chứng nhận sau gần 1 tháng tham gia khóa học Kỹ năng kiểm toán năng lượng tại ECC HCMC.

Trong thời gian tới, ECC HCMC sẽ tiếp tục mở các trường nhật ngữ khóa đào tạo kỹ năng kiểm toán năng lượng  để tạo cơ hội cho các cá nhân, doanh nghiệp có thể nâng cao tay nghề trong lĩnh vực này. Việc các doanh nghiệp có đủ năng lực tự thực hiện kiểm toán năng lượng cho đơn vị mình sẽ góp phần giảm áp lực cho các đơn vị tư vấn chuyên nghiệp trong điều kiện cung không đủ cầu hiện nay.
Lam Vân

Các tin khác: