SpStinet - vwpChiTiet

 

Đào tạo giảng viên công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả

Mới đây, tại TP.HCM, Bộ Xây dựng, Đại sứ quán Đan Mạch và Trung tâm Tiết kiệm năng lượng TP.HCM (ECC HCMC) đã phối hợp tổ chức khóa đào tạo giảng viên (gọi tắt là TOT) về việc áp dụng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 09:2013/BXD – các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả. Khóa học kéo dài 3 ngày dành cho các kiến trúc sư, kỹ sư, các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng… tại TP.HCM. Trước đó, ngày 15-17/4, Bộ Xây dựng, Đại sứ quán Đan Mạch và ECC HCMC cũng đã phối hợp tổ chức khóa học TOT tại Hà Nội.

Chương trình đào tạo được Bộ Xây dựng đề xuất nhằm hướng dẫn cho các giảng viên về cách thực hiện đào tạo cho các kỹ sư, kiến trúc sư thực hiện Quy chuẩn về Tòa nhà hiệu quả năng lượng của Việt Nam theo QCVN 09:2013/BXD. Với những thông tin mới về kiến trúc và năng lượng như liệt kê các danh mục kiểm tra tuân thủ quy chuẩn/ các hướng dẫn cho người sử dụng Quy chuẩn EEBC; kỹ năng về tư vấn – thiết kế các công trình dự án sử dụng năng lượng hiệu quả trong xây dựng; công tác phân tích và dự toán tài chính (phân tích chi phí vòng đời LCCA, các giải pháp kỹ thuật, công nghệ..).

Được biết, tháng 9 năm 2013, Bộ Xây dựng đã ban hành Quy chuẩn sửa đổi thay thế cho Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam năm 2005 về các công trình xây dựng sử dụng năng lượng hiệu quả. Nhằm đưa Quy chuẩn mới vào triển khai, áp dụng hiệu quả trong thực tiễn, các đơn vị quốc tế đã và đang hỗ trợ cho Việt Nam nâng cao năng lực cho các đơn vị, cá nhân trực tiếp triển khai. Dựa trên mục tiêu đó, năm 2015, Bộ Xây dựng, Đại sứ quán Đan Mạch và ECC HCMC cùng phối hợp tổ chức 7 khóa đào tạo, trong đó có 2 khóa TOT đào tạo giảng viên và 5 khóa TOP (dành cho chuyên gia) trên cả nước. Đội ngũ chuyên gia sau khi được đào tạo sẽ có đủ kiến thức và năng lực để làm lực lượng nòng cốt tư vấn và triển khai thực hiện QCVN 09:2013/BXD.

Giảng viên tham gia đào tạo là các chuyên gia Đan Mạch và Việt Nam thuộc dự án hợp tác giữa Bộ Xây dựng Việt Nam và Bộ Khí hậu, Năng lượng và Công trình Đan Mạch. Nội dung hỗ trợ về việc thực hiện QCVN09:2013/BXD được lựa chọn nhằm mục tiêu tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải khí nhà kính trong các công trình xây dựng.
Nguồn: Khoa học Phổ thông

Các tin khác: