SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá tổng quát tình hình sử dụng ngân sách thuốc tại bệnh viện nhân dân 115 năm 2006

Đề tài do các tác giả Huỳnh Hiền Trung, Đoàn Minh Phúc (bệnh viện Nhân dân 115), Nguyễn Thanh Bình, Từ Minh Koóng (trường ĐH Dược Hà Nội) thực hiện nhằm đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố giá bình quân và số lượng thuốc sử dụng lên ngân sách thuốc sử dụng qua phân tích ABC/VEN, qua đó xác định các loại thuốc có ảnh hưởng lớn đến ngân sách thuốc.

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích ABC/VEN trên tổng số 747 thuốc được sử dụng tại bệnh viện Nhân dân 115 trong năm 2006, trong đó có 708 thuốc sử dụng nội trú, 379 thuốc điều trị ngoại trú, được sử dụng cho 37.755 bệnh nhân nội trú và 20.152 bệnh nhân ngoại trú.
Kết quả cho thấy, có sự khác biệt đáng kể giữa thuốc sử dụng cho nội trú và ngoại trú. Trong tổng giá trị thuốc (khoảng 77,8 tỉ đồng), chi phí thuốc nội trú khoảng 61,5 tỉ đồng (79,1%). Phân tích ABC cho thấy, trong số 747 thuốc, nhóm thuốc A (nhóm thuốc sử dụng nhiều ngân sách thuốc) là 110 (14,7%) chủng loại thuốc sử dụng, tính theo giá trị thì chiếm 80% (62,2 tỉ đồng) tổng giá trị; nhóm thuốc B chiếm 22,2% số lượng và 15% tổng giá trị; nhóm C chiếm đa số về số lượng (63,1%) nhưng chỉ chiếm 5% tổng giá trị. Về phân tích ABC/VEN, thuốc không thiết yếu (N-Non essential) trong nhóm A chiếm 2,7 tỉ đồng (3,4%) cho điều trị nội trú, 5,5 tỉ đồng (7,1%) cho điều trị ngoại trú…
Từ đó cho thấy, nhóm thuốc ảnh hưởng nhiều nhất đến ngân sách thuốc là nhóm A. Nhóm thuốc có ảnh hưởng lớn đến ngân sách mà không thuộc nhóm thuốc sống còn và nhóm thuốc thiết yếu là nhóm thuốc không thiết yếu trong nhóm A. Để cải thiện vấn đề ngân sách thuốc, bệnh viện cần quan tâm 2 nhóm này và quan tâm đến cả 2 yếu tố giá thuốc và số lượng sử dụng.
LV (nguồn: TC Dược học số 381, 1/2008)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả