SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá tình trạng thiếu máu ở 54 công nhân tiếp xúc nghề nghiệp với chất nổ TNT

Đề tài do các tác giả Phạm Quang Tập (Bệnh viện Trung ương quân đội 108), Nguyễn Liễu (Bệnh viện 103 – Học viện quân y) thực hiện nhằm đánh giá tình trạng tổn thương cơ thể, đặc biệt là máu và cơ quan tạo máu do ảnh hưởng của chất nổ TNT.

Nghiên cứu tiến hành với 54 công nhân nhà máy Zx chuyên sản xuất, chế biến TNT, tiếp xúc nghề nghiệp liên tục với TNT từ 5 năm trở lên, gồm 25 nữ và 29 nam. Nhóm chứng là 30 người bình thường không tiếp xúc với TNT, gồm 14 nữa và 16 nam.
Qua nghiên cứu sự thay đổi tế bào máu ngoại vi cho thấy, số lượng HC và lượng Hb trung bình ở công nhân tiếp xúc trực tiếp với TNT thấp hơn so với nhóm không tiếp xúc có ý nghĩa thống kê, với p<0,001. Tỷ lệ thiếu máu ở nhóm tiếp xúc trực tiếp với TNT là 27,7% với HC và 24% với Hb. Số công nhân thiếu máu ở nữ cao gấp 2,75 lần so với nam.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 5/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả