SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu thiếu sắt ở phụ nữ tuổi sinh đẻ tại một xã miền núi dân tộc thiểu số huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thị Hiếu, Đinh Khắc Dũng, Phạm Thị La, Hoàng Thị Lan thực hiện nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng và thiếu máu thiết sắt của phụ nữ tuổi sinh đẻ tại xã miền núi dân tộc thiểu số Khe Mo huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Nghiên cứu tiến hành vào 6/2006 với những phụ nữ tuổi từ 15-49 (không có thai, không mắc dị tật bẩm sinh, khối u ác tính, bệnh máu ác tính) tại thôn La Nưa, La Dẫy, Đèo Khế (3 thôn có tỷ lệ dân tộc thiểu số cao nhất của xã Khe Mo, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên).
Kết quả cho thấy, về tình trạng dinh dưỡng của phụ nữ tuổi sinh đẻ, tỷ lệ thiếu năng lượng trường diễn là 31,6%, chủ yếu ở mức độ nhẹ (79,7%); tỷ lệ thừa cân theo phân loại của WHO là 2,3% và hoàn toàn ở mức I (nhẹ). Về tình trạng thiếu máu, thiếu sắt, tỷ lệ thiếu máu chung là 36,7% (cao nhất là ở nhóm phụ nữ dân tộc Sán Chay – 39,3%, thấp nhất ở nhóm phụ nữ dân tộc Kinh – 29,2%), trong đó thiếu máu mức độ nhẹ là 89,5%, thiếu máu mức độ trung bình là 8,1%, thiếu máu mức độ nặng là 2,4%; nồng độ Hb ở mức đe dọa thiếu máu là 29,6%; tỷ lệ phụ nữ có dự trữ sắt thấp là 65,1%, trong đó mức dự trữ sắt cạn kiệt chiếm 39,3%, mức dự trữ sắt thấp chiếm 11,6%, mức dự trữ sắt khá thấp chiếm 49,1%. Chưa tìm thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về tình trạng dinh dưỡng và thiếu, máu sắt giữa các phụ nữ các dân tộc Nùng, Sán Chay, Kinh trong nghiên cứu này.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 1/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả