SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá tình hình cận thị học đường và một số yếu tố nguy cơ liên quan của học sinh phổ thông tỉnh Thừa Thiên - Huế

Đánh giá tình hình cận thị học đường và một số yếu tố nguy cơ liên quan của học sinh phổ thông tỉnh Thừa Thiên - Huế .

Nghiên cứu tiến hành với học sinh ở 9 trường tiểu học, 7 trường THCS và 3 trường THPT trên cả 3 vùng thành phố, nông thôn và miền núi.
Kết quả cho thấy, tỷ lệ cận thị chung của học sinh phổ thông tỉnh Thừa Thiên – Huế là 6,6%, tăng dần theo cấp học (tiểu học 4,7%; phổ thông cơ sở 6,7%; phổ thông trung học 12,6%). Tỷ lệ cận thị ở thành phố cao hơn ở nông thôn và miền núi. Cận thị mắc phải chiếm tỷ lệ cao (77,0%), di truyền chỉ chiếm 23,0%. Tỷ lệ cận thị của nhóm có đi học thêm (10,7%) cao hơn so với học sinh không đi học thêm (4,1%). Tư thế nằm đọc có tỷ lệ cận thị cao nhất (9,1%) so với tư thế tùy tiện (6,5%) và tư thế ngồi (5,7%). Điều kiện ánh sáng và khoảng cách từ mắt tới bàn cũng góp phần làm tăng nguy cơ mắc cận thị. Vì vậy cần nghiên cứu chương trình và phương pháp giảng dạy để làm giảm gánh nặng học tập cho học sinh, cần phối hợp giữa nhà trường và gia đình để có thời gian biểu học tập, vui chơi giải trí thích hợp; cải thiện điều kiện vệ sinh chiếu sáng lớp học và kích thước bàn ghế cho phù hợp với nhân trắc học sinh.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 4/2008)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả