SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá tính an toàn và hiệu lực đáp ứng miễn dịch trên người tình nguyện của vacxin phòng bệnh viêm gan B tái tổ hợp do viện vệ sinh dịch tễ Trung ương sản xuất

Đề tài do các tác giả Nguyễn Thu Vân, Nguyễn Vân Quỳnh (Công ty Vacxin và sinh phẩm số 1, Bộ Y tế), Nguyễn Thái Sơn, Lê Thu Hồng, Kiều Chí Thành (Học viện Quân y) thực hiện nhằm đánh giá tính an toàn của vacxin viêm gan B tái tổ hợp do Việt Nam sản xuất trên người tình nguyện; đánh giá hiệu quả sinh miễn dịch của vacxin viêm gan B tái tổ hợp trên người tình nguyện.

Nghiên cứu tiến hành theo phương pháp thử nghiệm lâm sàng tại thực địa kết hợp với phương pháp xét nghiệm Labo theo phương thức mù kép. Tính an toàn của vacxin viêm gan B tái tổ hợp do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương sản xuất đã được tiến hành trên 3 nhóm đối tượng khác nhau: nhóm 54 cán bộ, sinh viên quân y khoẻ mạnh (tuổi 19-25); nhóm 51 trẻ em (từ 04-60 tháng tuổi); nhóm 152 thanh niên Quân y khoẻ mạnh (tuổi từ 20-25). Tất cả các nhóm này đều được theo dõi phản ứng phụ trong 15 phút và trong vòng 15 ngày sau tiêm từng mũi bằng các mẫu hướng dẫn theo dõi sau tiêm chủng của Tổ chức Y tế thế giới.
Kết quả, vacxin viêm gan B tái tổ hợp do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương sản xuất có tính an toàn cao trên cả 2 nhóm đối tượng người lớn và trẻ em (257 người) theo 2 lịch tiêm tuần 0-1-2, tháng 0-1-2. Vacxin tái tổ hợp do Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương sản xuất sử dụng với liều 20µg, theo lịch tiêm tháng 0-1-2 đạt được hiệu lực đáp ứng miễn dịch cao tương đương với vacxin Hàn Quốc dùng làm đối chứng.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 3/2008)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả