SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá thực trạng, giải pháp quản lý, giám sát chất lượng mang chỉ dẫn địa lý Tân Cương

Vừa qua, Hội đồng KH&CN tỉnh Thái Nguyên đã nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp trong quản lý, giám sát chất lượng chè mang chỉ dẫn địa lý Tân Cương”.

Đề tài do ThS. Hoàng Thị Thúy Hà - Giám đốc Trung tâm kiểm định tiêu chuẩn đo lường chất lượng tỉnh Thái Nguyên làm chủ nhiệm. Mục tiêu của đề tài nhằm bảo đảm sản phẩm chè mang chỉ dẫn địa lý Tân Cương duy trì được danh tiếng, uy tín sản phẩm, mở rộng thị trường, tăng thu nhập cho người sản xuất, kinh doanh và góp phần bảo vệ quyền lợi cho tiêu dùng. Đề tài thực hiện khảo sát đánh giá chất lượng chè mang chỉ dẫn Tân Cương, nghiên cứu những nguyên nhân dẫn đến không đảm bảo chất lượng, tập huấn nâng cao nhận thức cho người dân. Qua nghiên cứu, đề tài đã đề xuất một số giải pháp trong quản lý, giám sát chất lượng chè mang chỉ dẫn địa lý Tân Cương như: giám sát quá trình trồng, chăm sóc chè Tân Cương, quản lý, giám sát trong quá trình chế biến, tiêu thụ sản phẩm...
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 7/2012)

Các tin khác: