SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Vừa qua, Sở KH&CN Hải Phòng tổ chức hội nghị đánh giá thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học “Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông ở Hải Phòng” do TS. Ngô Đăng Duyên cùng các cộng sự tại Hội Cựu giáo chức thành phố thực hiện.
Từ việc nghiên cứu thực trạng giáo dục kỹ năng sống (KNS) trong học sinh và thực trạng ý thức tự rèn luyện KNS của học sinh phổ thông tại Hải Phòng, nhóm nghiên cứu đã rút ra những kết luận quan trọng. Trong nhà trường, do chưa được giáo dục bằng nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp, học sinh chưa có nhận thức đầy đủ và sâu sắc về KNS.
Phía xã hội và gia đình thiếu sự quan tâm đúng mức đến phương pháp, hình thức giáo dục KNS cho các em. Bên cạnh đó, chưa có sự kết hợp cần thiết giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong việc giáo dục KNS cho thế hệ trẻ. Tại Hải Phòng hiện nay cũng chỉ có một số ít tổ chức, trung tâm dịch vụ giáo dục KNS nhỏ lẻ chú trọng đến vấn đề này... Tuy vậy, ý thức tự rèn luyện KNS cho bản thân các em học sinh tương đối cao.
Nhằm nâng cao KNS hơn nữa cho học sinh phổ thông ở Hải Phòng, nhóm nghiên cứu đã đưa ra một số khuyến nghị. Về phía ngành Giáo dục và Đào tạo, cần nhanh chóng xây dựng lại nội dung, chương trình, phương pháp giảng dạy, đào tạo lại đội ngũ giáo viên có KNS và biết GD KNS cho học sinh. Về phía gia đình, các bậc phụ huynh cũng cần có hiểu biết về KNS, cách GD KNS, cần kết hợp chặt chẽ hơn nữa với nhà trường trong giáo dục con cái. Đề tài được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao bởi khả năng áp dụng vào thực tiễn.
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 3/2012)

Các tin khác: