SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá tài nguyên khí hậu nông nghiệp Tây Nguyên và đề xuất hướng sử dụng trong nông nghiệp

Đề tài do các tác giả Bùi Thị Ngọc Dung (Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp), Nguyễn Văn Viết, Nguyễn Anh Tuấn (Viện Khoa học khí tượng thủy văn và môi trường) thực hiện nghiên cứu đặc điểm và tài nguyên khí hậu nông nghiệp, sơ đồ phân vùng khí hậu nông nghiệp, đề xuất hướng sử dụng trong nông nghiệp.
 

Hình minh họa.

Theo đó, khí hậu Tây Nguyên mang đầy đủ đặc điểm của vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa núi cao, có 2 mùa mưa, khô rõ rệt. Với tổng lượng bức xạ năm lớn (120-140 kcal/cm2), nhiệt độ có sự phân hóa theo độ cao. Lượng mưa và cường độ mưa lớn nhất là vào mùa mưa. Điều kiện khí hậu nông nghiệp thuận lợi cho nhiều cây trồng nhiệt đới núi cao, đặc biệ là các cây công nghiệp ngắn và dài ngày, ngoài ra cũng thích hợp cho nhiều loại cây lương thực như lúa, ngô, khoai, sắn…

Tây Nguyên được chia thành 8 tiểu vùng khí hậu nông nghiệp khác nhau về ché độ nhiệt và ẩm, đó là cơ sở khoa học để phân bố cơ cấu cây trồng theo sự phân hóa của tài nguyên nhiệt - ẩm. Sử dụng sơ đồ phân vùng khí hậu nông nghiệp để chọn lựa cơ cấu cây trồng và thời vụ phù hợp nhằm bảo đảm phát triển nông nghiệp bền vững và bảo vệ môi trường sinh thái.
 
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 2/2012)

Tư liệu liên quan:

Các tin khác: