SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá tác dụng của siêu âm trong chiết xuất rutin từ nụ hòe

Đề tài do tác giả Nguyễn Thị Việt Hương (ĐH Dược Hà Nội) thực hiện nghiên cứu đánh giá tác dụng của siêu âm trong chiết xuất rutin từ nụ hòe, phục vụ cho việc ứng dụng kỹ thuật siêu âm trong chiết xuất dược liệu.
Theo đó, phương pháp chiết bằng siêu âm làm rút ngắn thời gian chiết so với phương pháp chiết không siêu âm (khoảng 10 lần đối với phương pháp chiết nguội); đạt hiệu suất cao (89,12%) hơn so với phương pháp chiết không siêu âm (73,25%). Siêu âm không gây phân hủy rutin trong nụ hòe dù chiết nguội hay chiết nóng, siêu âm có tác dụng tăng tạo bọt, tăng cường sự xáo trộn dược liệu, làm tăng bề mặt tiếp xúc pha; siêu âm có tác dụng làm tăng nhiệt độ…
LV (nguồn: TC Dược học, 6/2011)

Các tin khác: