SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá tác động của kết cấu và đất nền khi xảy ra động đất

Đề tài do TS. Nguyễn Việt Khoa (Viện KH&CN GTVT) thực hiện phân tích đánh giá tác động của kết cấu và đất nền khi xảy ra động đất.

Kết cấu công trình được thiết kế an toàn, có thể chịu được tác động của cả hai loại tải trọng tĩnh và động. Một trong các dạng tải trọng động là do sóng địa chấn, lan truyền từ tâm động đất hay từ các nguồn dao động nhân tạo tác động đến công trình xây dựng và có thể gây nên sụp đổ công trình. Phân tích các tính chất của sóng địa chấn cho thấy, nguyên nhân chính tác động và phá hủy công trình là do sóng ngang gây nên.
Theo đó, để đánh giá chính xác lực thiết kế ảnh hưởng đến tác động kết cấu và đất nền, không chỉ xem xét dưới tác động của tải trọng tĩnh mà còn phải xét đến các loại tải trọng động do các nguyên cơ học, động đất, do chuyển động của phương tiện tham gia giao thông… gây nên. Một mô hình đánh giá kết cấu và đất nền chịu tác động của sóng địa chấn do động đất gây ra được phân tích để xác định phản ứng của kết cấu trên và móng công trình (chuyển vị, vận tốc và gia tốc), trong đó, bản ghi gia tốc nền được giả thiết ở tầng đá cứng. Hiện nay, với các tiến bộ khoa học phát triển nhanh trong công nghệ xây dựng (nhà cao tầng, cầu treo, đập cao, thác nước…), việc đánh giá tác động kết cấu đất và nền ngày càng có ý nghĩa thực tiễn và có tầm quan trọng, phản ánh chính xác quan hệ tương tác của kết cấu đất và nền.
LV (nguồn: TC Cầu đường, số 8/2009)

Các tin khác: