SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá sự phát triển tầm vóc - thể lực học sinh tiểu học và trung học cơ sở Thành phố Huế sau 10 năm

Đề tài do nhóm tác giả gồm Nguyễn Hữu Nghị (Khoa Y tế Cộng đồng, Trường ĐH Y Huế), Đào Ngọc Phong (Trường ĐH Y Hà Nội) và Nguyễn Ngọc Ngà (Viện Y học Lao động và Vệ sinh Môi trường) thực hiện nhằm xác định những giá trị trung bình về chiều cao, cân nặng, vòng ngực trung bình của học sinh tiểu học và trung học cơ sở (lớp 1 đến lớp 9) ở Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, năm 2002 - 2003; nêu lên một số đặc điểm phát triển và so sánh sự phát triển tầm vóc thể lực học sinh tiểu học và trung học cơ sở Thành phố Huế năm 2003 với năm 1994 mà nhóm tác giả đã làm trước đây.

Nghiên cứu tiến hành trên các học sinh tại các trường tiểu học và trung học cơ sở (từ lớp 1 đến lớp 9) tuổi từ 6 - 15, thuộc các trường của Thành phố Huế. Kết quả cho thấy, ở 6 tuổi, nữ sinh thành phố Huế có chiều cao là 112,80 ± 5,85cm và nặng 18,39 ± 2,63kg, nam sinh có chiều cao là 112,83 ± 5,66cm và nặng 18,85 ± 2,74kg; ở tuổi 15, nữ sinh có chiều cao là 152,5 ± 6,42cm và nặng 42,1 ± 4,32kg, nam sinh có chiều cao là 154,3 ± 7,37cm và nặng 41,3 ± 5,12kg. Các chỉ tiêu thể lực tăng dần theo lứa tuổi. Thời điểm và tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu này có khác nhau giữa nam và nữ. Ở nữ, chiều cao trung bình tăng mạnh ở 3 nhóm tuổi 10-13, còn nam nhóm tuổi tăng mạnh chiều cao từ 10-14 tuổi. Đến 14 tuổi, nam đã đuổi kịp chiều cao và vượt nữ. Về cân nặng, nữ cũng bắt đầu tăng cân mạnh, sớm hơn nam vào lúc 11 tuổi còn nam bắt đầu tăng mạnh muộn hơn, vào lúc 13 tuổi. Lứa tuổi dưới 11, nam nặng hơn nữ, từ 12-14 tuổi nữ nặng hơn nam, sau đó đến 15 tuổi nam vẫn chưa đuổi kịp cân nặng của nữ.
So sánh sự phát triển tầm vóc, thể lực của học sinh tiểu học và trung học cơ sở của Thành phố Huế sau 10 năm cho thấy, về chiều cao, chênh lệch là rõ ràng giữa học sinh Huế năm 2003 so với 1994 có ý nghĩa thống kê ở tất cả các lớp tuổi và ở cả 2 giới. Cụ thể, sau 10 năm, học sinh tiểu học và trung học cơ sở ở Huế đã cao hơn “chính mình” trung bình là 3,19cm ở nam và 3,37cm ở nữ; cân nặng cũng hơn trung bình là 1,92kg ở nam và 2,13kg cân nặng ở nữ. Các kích thước cơ bản khác như vòng ngực trung bình, vòng cánh tay co và duỗi cũng đều đã hơn “chính mình” cách đây 10 năm ở hầu hết các lớp tuổi và ở cả 2 giới, có ý nghĩa thống kê. Như vậy, rõ ràng học sinh Huế năm 2003 đã có tầm vóc - thể lực tốt hơn năm 1994 trên cả 3 chỉ tiêu cơ bản có ý nghĩa thống kê.
LV (nguồn: Tạp Chí Y học thực hành, số 10/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả