SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá sự hiểu biết về các biện pháp tránh thai của phụ nữ đến phá thai tại bệnh viện phụ sản Trung ương năm 2006

Đề tài do tác giả Nguyễn Viết Tiến (bộ môn Phụ sản ĐH Y Hà Nội) thực hiện nhằm đánh giá sự hiểu biết về các biện pháp tránh thai của các phụ nữ đến phá thai tại bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Nghiên cứu tiến hành với 334 phụ nữ có thai ngoài ý muốn, tuổi thai dưới 12 tuần đến phá thai tại đơn nguyên kế hoạch hóa gia đình – bệnh viện Phụ sản Trung ương trong 6 tháng năm 2006.
Kết quả, độ tuổi trung bình là 28,93 ± 6,57, nhiều tuổi nhất là 46 và ít nhất là 19 tuổi; 61,4% là cán bộ công nhân viên chức, 25,7% là nội trợ, 8,1% là học sinh sinh viên, 48,8% có trình độ cao đẳng, đại học, 44,6% có trình độ trung học phổ thông, 78,4% có gia đình và 21,6% chưa có gia đình. Về sự hiểu biết các biện pháp tránh thai, 100% đối tượng nghiên cứu biết ít nhất là một biện pháp tránh thai, trong đó 96,4% biết biện pháp xuất tinh ngoài âm đạo, 91,9% biết bao cao su, 74% và 63,5% biết biện pháp đình sản nữ và nam. Tuy nhiên, mức độ hiểu biết đúng về các biện pháp tránh thai còn thấp. Có tới 28,4% phụ nữ không áp dụng bất kỳ một biện pháp tránh thai nào trong lần có thai này và 71,6% có sử dụng biện pháp tránh thai nhưng bị thất bại. Các biện pháp tránh thai hiện đại và an toàn được rất ít phụ nữ sử dụng (18,9%) và chủ yếu là sử dụng các biện pháp tránh thai truyền thống ít an toàn (52,7%).
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 3/2008)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả