SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá sự đa hình ADN một số giống khoai tây (Solanum tuberosuml.) bằng kỹ thuật Rapd

Đề tài do các tác giả Trương Quang Vinh, Nguyễn Thị Tâm (Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên), Đỗ Tiến Phát, Nguyễn Thành Danh (Viện Công nghệ sinh học) thực hiện đánh giá sự đa hình ADN của một số giống khoai tây nhập nội và của Việt Nam bằng kỹ thuật RAPD, qua đó cung cấp các thông tin di truyền, góp phần lưu giữ duy trì nguồn gen đa dạng của một số giống khoai tây nhập nội và của Việt Nam, đồng thời làm cơ sở khoa học cho việc lựa chọn bố mẹ sử dụng trong các tổ hợp lai theo mục đích của người nghiên cứu.

Đề tài tiến hành với các giống khoai tây Atlantic (Atl) nhập nội từ Canađa, Agria (Agr), Eldana (Eld), Roberta (Rob), Solara (Sol) nhập nội từ Đức, Diamant (Dia), Nicola (Nic) nhập nội từ Hà Lan và KT2 (Việt Nam). Các phương pháp gồm tách chiết ADN tổng số, phản ứng RAPD, phân tích số liệu…
Kết quả, phân tích đa hình 8 giống khoai tây với 14 mồi ngẫu nhiên đã xác định có 11 mồi cho tính đa hình ADN. Hệ số sai khác di truyền giữa 8 giống khoai tây nghiên cứu từ 4,5% (giống Dia và Eld) đến 31,1% (giống Atl). Trong vùng phân tích từ 0,25kb-3,00kb, có 78 phân đoạn ADN được nhân bản, số phân đoạn dao động từ 1-10. Biểu đồ hình cây và hệ số tương đồng di truyền của 8 giống khoai tây nghiên cứu được xếp thành 3 nhóm thuộc 2 nhánh chính: nhánh 1 chỉ có giống Atl, nhánh 2 gồm 2 nhóm phụ (nhóm phụ 1 có 4 giống Agr, Dia, Eld, KT2; nhóm phụ 2 có 3 giống là Rob, Nic và Sol).
Kết quả phân tích đa hình ADN cho thấy, các giống khoai tây ở cùng một vùng địa lý hoặc vùng địa lý gần nhau có hệ số sai khác di truyền không cao và được lập thành từng nhóm. Vì thế có thể lựa chọn các cặp bố mẹ có hệ số sai khác di truyền cao (khác xa nhau vùng địa lý) để tạo ra những biến dị tổ hợp mong muốn phục vụ cho công tác chọn tạo giống mới. Như vậy, mặc dù chỉ sử dụng có 14 mồi phân tích nhưng cũng chỉ ra sự đa dạng di truyền của cả 8 giống khoai tây các vùng khác nhau.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, số 1/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả