SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá sự biến đổi hoạt độ enzym của hỗn hợp papain – amylase dạng bột và dung dịch trong điều kiện lão hoá cấp tốc

Đề tài do các tác giả Nguyễn Văn Rư, Phạm Thị Mai Hạnh, Nguyễn Bá Huynh (Trường ĐH Dược Hà Nội) thực hiện nhằm đánh giá sự biến đổi hoạt độ của enzym trong hỗn hợp dạng bột và dạng dung dịch, từ đó có những biện pháp ổn định hoạt chất và nâng cao độ ổn định của thuốc.

Nghiên cứu tiến hành với nguyên liệu là chế phẩm papain và alpha amylase, các tá dược, hỗn hợp papain, alpha amylase (PA) dạng bột (B), hỗn hợp papain, alpha amylase (PA) dung dịch (D); hoá chất, thuốc thử và thiết bị gồm dung dịch casein 0,6%, 1,2%, 4%, tinh bột 1‰, dung dịch cystein hydroclorid 5%, thuốc thử gornall, tủ ấm, máy đo quang…; phương pháp nghiên cứu là xác định điều kiện lão hoá cấp tốc chế phẩm enzym, đánh giá sự biến đổi hoạt độ enzym (HđE), xác định HđP dựa theo nguyên tắc của phản ứng Biuret, theo tiêu chuẩn Dược điển Ấn Độ 1996 (IP 96), xác định HđA theo IP 96…
Kết quả cho thấy, đã khảo sát được sự biến đổi HđE (papain và alpha amylase) trong 4 hỗn hợp chế phẩm gồm 2 chế phẩm dạng bột (PA B1 và PA B2) và 2 dạng dung dịch (PA D1 và PA D2) trong thời gian 10 tuần ở điều kiện lão hoá cấp tốc (500C). Tốc độ biến đổi HđP của PA B1 và PA B2, và giữa PA D1 và PA D2 ở mỗi tuần là tương đương và sự khác nhau không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Điều kiện lão hoá cấp tốc ở 500C đã làm tăng tốc độ giảm HđE so với ở điều kiện bình thường (300C) lên 10 lần (70 ngày/710 ngày). Ứng dụng phương pháp lão hoá cấp tốc để đánh giá nhanh sự biến đổi HđE, giảm thời gian khảo sát độ ổn định của một sản phẩm thuốc chứa chế phẩm enzym xuống 10 – 15 lần là có ý nghĩa.

LV (nguồn: Tạp Chí Dược học số 380, 12/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả