SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá sự ảnh hưởng của kết cấu lõi cứng dự ứng lực đến độ cứng của nhà nhiều tầng

Trong thi công nhà nhiều tầng, lõi cứng đóng vai trò quan trọng vì nó vừa chịu tải trọng đứng vừa chịu tải trọng ngang. Khi chịu tải trọng ngang, lõi cứng không chỉ chịu uốn mà còn chịu xoắn. Tác giả Nguyễn Văn Hùng, Ninh Đức Thuận (Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) thực hiện nhằm tìm hiểu trạng thái làm việc thực của lõi cứng, tìm cách nâng cao độ cứng của nó và của nhà khi chịu tải trọng ngang.

Qua khảo sát, tính toán với nhà 12 tầng, đề tài cho thấy tải trọng đứng có tác dụng làm giảm chuyển vị xoay, chuyển vị ngang do tải trọng gây ra. Khi sử dụng kết cấu dự ứng lực sẽ làm giảm chuyển vị xoay một cách đáng kể, giúp tăng độ cứng, chống xoắn của lõi cứng và độ cứng chống xoắn của tòa nhà. Theo đó, đề tài đã kiến nghị, khi thiết kế nhà nhiều tầng cần cấu tạo cốt thép liên kết sàn và lõi cứng để giảm ứng suất tập trung cục bộ, làm tăng khả năng làm việc tương hỗ giữa sàn và lõi cứng, tăng khả năng chịu lực ngang của nhà nhiều tầng. Khi thiết kế cũng phải có phương án tính đến kết cấu lõi cứng dự ứng lực để tăng lực thẳng đứng mà không tăng lực quán tính sẽ giảm chuyển vị xoay, chuyển vị ngang của công trình do tải trọng ngang gây ra.
Ngoài ra, nên sử dụng ứng lực trước kết cấu lõi cứng để tăng độ cứng chống uốn và xoắn cho cả nhà; giúp hiện tượng nứt cấu kiện xảy ra chậm hơn, làm giảm khả năng cốt thép bị ăn mòn.

BH (Theo Tạp chí Xây dựng, số 3/08

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả