SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá một số phương pháp cận lâm sàng trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp

Đề tài do các tác giả Phạm Văn Trung, Phạm Vinh Quang thực hiện đánh giá một số phương pháp cận lâm sàng trong chẩn đoán ung thư tuyến giáp (UTTG).

Nghiên cứu tiến hành với 293 bệnh nhân không phân biệt tuổi, giới, có bệnh lý tuyến giáp được điều trị tại Khoa Phẫu thuật lồng ngực – Bệnh viện 103 từ 2003-2008 gồm 2 nhóm: nhóm lành tính (95 bệnh nhân, có chẩn đoán giải phẫu bệnh sau mổ không phải là UTTG), nhóm ác tính (198 bệnh nhân, có chẩn đoán giải phẫu bệnh sau mổ là UTTG).
Kết quả, xét nghiệm vi thể tế bào dọc chọc hút bằng kim nhỏ trong chẩn đoán UTTG có: Se = 99,48%, Sp = 60%, PV (+) = 98,97%, PV (-) = 75%, A = 98,48%.
Xét nghiệm siêu âm tuyến giáp cho phép xác định chính xác vị trí, kích thước, số lượng và tính chất của khối u tuyến giáp (đặc, lỏng, hỗn hợp) nhưng không cho phép xác định bản chất của khối u (ác tính hay lành). Đa số (97,1%) UTTG có u và 95% có từ 1-5 u, 97,4% các khối u tuyến giáp là u đặc và u hỗn hợp. Nồng độ T3 máu có thể sử dụng trong việc định hướng chẩn đoán phân biệt UTTG với các bệnh tuyến giáp lành tính khác (P<0,001).
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 11/2008)

Các tin khác: