SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá mối liên quan giữa triệu chứng lâm sàng, hình ảnh nội soi, mô bệnh học, HP và pH dịch vị của bệnh lý dạ dày – tá tràng trên bệnh nhân xơ gan

Đề tài do các tác giả Men Sarin, Bùi Nguyên Kiểm, Trần Việt Tú thực hiện nhằm khảo sát mối liên quan giữa các tổn thương dạ dày – tá tràng qua nội soi trên bệnh nhân xơ gan với chỉ số Child – Pugh, góp phần theo dõi, tiên lượng bệnh.
Nghiên cứu tiến hành từ 5/2007 – 5/2008, với 40 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện 103.
Kết quả cho thấy, các triệu chứng lâm sàng thường gặp của viêm loét dạ dày, tá tràng ở bệnh nhân xơ gan là: đau thượng vị (77,50%); cồn cào, nóng rát thượng vị (37,50%). Các triệu chứng cơ năng này tăng lên theo mức độ nặng của xơ gan theo chỉ số Child – Pugh với p<0,05. Trên hình ảnh nội soi: các typ tổn thương viêm, hình ảnh tổn thương vi thể dạ dày, tỷ lệ nhiễm HP và độ pH dịch vị không có mối liên quan với chỉ số Child – Pugh, với p>0,05.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 7-2009)

Các tin khác: