SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá kết quả phương pháp có và không mở thất phải trong phẫu thuật triệt để tứ chứng fallot tại bệnh viện tim Hà Nội

Đề tài do các tác giả Nguyễn Sinh Hiền, Đặng Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Mão thực hiện nhằm đánh giá kết quả phẫu thuật triệt để Fallot (TOF) tại Bệnh viện tim Hà Nội, đặc biệt là phương pháp không mở thất phải, từ đó rút ra những kết luận khách quan nhằm nâng cao hiệu quả điều trị bệnh lý này.

Tứ chứng Fallot (TOF-Tetralogy of Fallot) là bệnh tim bẩm sinh tím thường gặp nhất chiếm xấp xỉ 1‰ trẻ sinh ra còn sống. Bệnh đặc trưng bởi 4 tổn thương chính là hẹp động mạch phổi, thông liên thất, động mạch chủ cưỡi ngựa trên vách liên thất và phì đại thất phải.
Nghiên cứu tiến hành với 120 bệnh nhân tứ chứng Fallot hẹp động mạch phổi được phẫu thuật triệt để tại Bệnh viện tim Hà Nội từ tháng 10/2004-3/2007
Kết quả phẫu thuật sửa toàn bộ TOF tại Bệnh viện tim Hà Nội là hết sức khả quan với tỷ lệ tử vong tại viện là 3,3%, tử vong ngoại viện là 0% qua thời gian theo dõi trung bình 18 tháng. Tử vong sau mổ có xu hướng giảm dần. Việc áp dụng phương pháp phẫu thuật không mở thất phải đã làm giảm tỷ lệ hở van động mạch phổi nặng, hở ba lá nặng và suy thất phải sau mổ. Do đó đây chính là một hướng phát triển mới cho phẫu thuật sửa chữa TOF tại Bệnh viện tim Hà Nội. Bệnh nhân sau mổ đã có cuộc sống sinh hoạt và lao động bình thường. Điều này đã đem đến một hy vọng lớn lao và một tương lai tốt đẹp cho bệnh nhân tứ chứng Fallot.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, 7/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả