SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá kết quả phản ứng phân hủy tế bào mastocyte và phản ứng tiêu bạch cầu đặc hiệu trên nhiễm độc da dị ứng thuốc

Đề tài do các tác giả Phạm Công Chính, Phạm Văn Hiển, Nguyễn Thị Vân thực hiện nhằm đánh giá kết quả phản ứng phân hủy tế bào mastocyte và phản ứng tiêu bạch cầu đặc hiệu trên các bệnh nhân nhiễm độc da dị ứng thuốc.

Nghiên cứu tiến hành với các bệnh nhân vào điều trị nội trú tại Viện Da liễu và khoa Dị ứng – MDLS bệnh viện Bạch Mai Hà Nội, thời gian từ 1/2005-9/2005.
Theo đó, dị ứng thuốc gặp ở mọi lứa tuổi, thấp nhất là 7 và cao nhất là 77, tỷ lệ ở nữ cao hơn nam; những người làm nghề nông và lao dộng tự do chiếm tỷ lệ cao hơn so với các nghề khác. Về phản ứng phân hủy tế bào mastocyte, trong số 42 bệnh nhân nhiễm độc da dị ứng thuốc có 36 bệnh nhân có kết quả phản ứng phân hủy tế bào mastocyte dương tính (85,70%) và trong 91 mẫu thuốc được thử bằng phản ứng phân hủy tế bào mastocyte có 64 mẫu (70,30%) cho kết quả dương tính. Về phản ứng tiêu bạch cầu đặc hiệu, có 19/22 bệnh nhân nhiễm độc da dị ứng thuốc (86,36%) và 30/41 (73,20%) mẫu thuốc gây dị ứng. Như vậy, phản ứng phân hủy tế bào mastocyte và phản ứng tiêu bạch cầu đặc hiệu đều có tỷ lệ dương tính cao trong xác định bệnh nhân nhiễm độc da dị ứng thuốc. Tỷ lệ dương tính với các mẫu thuốc nghiên cứu của 2 phản ứng đều cho kết quả tương đương, trong đó tần suất gặp nhiều nhất là thuốc kháng sinh.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 4/2008)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả