SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá kết quả lâu dài của phẫu thuật cắt bè củng giác mạc hạ nhãn áp điều trị glôcôm nguyên phát

Đề tài do tác giả Đào Thị Lâm Hường (Bệnh viện Mắt Trung ương) thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả lâu dài của phẫu thuật cắt bè củng giác mạc hạ nhãn áp điều trị glôcôm nguyên phát tại khoa Glôcôm, Bệnh viện Mắt Trung ương; nhận xét về một số yếu tố liên quan đến kết quả hạ nhãn áp của phẫu thuật.
Theo đó, phẫu thuật cắt bè củng giác mạc là một phẫu thuật điều trị bệnh glôcôm an toàn và hiệu quả, sau mổ 7 năm nhãn áp trung bình đạt 19,4 ± 3,9 mmHg, giảm được 3,6%. Tỷ lệ mắt có nhãn áp điều chỉnh hoàn toàn là 202 mắt (79,2%), 300 mắt (11,8%) phải dùng thêm thuốc tra hạ nhãn áp bổ sung. Tỷ lệ mắt có nhãn áp không điều chỉnh là 9% (23 mắt). Hiệu quả hạ nhãn áp của phẫu thuật phụ thuộc vào quá trình tạo sẹo bọng thấm sau mổ và tình trạng lỗ rò. Nhóm sẹo xấu có tỷ lệ điều chỉnh nhãn áp thành công thấp nhất (84,7%), tỷ lệ phải bổ sung thuốc hạ nhãn áp cao nhất (26,2%), tỷ lệ nhãn áp thất bại cũng cao nhất (15,4%). Những nguyên nhân chủ yếu làm phẫu thuật cắt bè củng giác mạc bị thất bại là sự xơ hóa và bít lỗ rò ở vị trí phẫu thuật.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 8-2011)

Các tin khác: