SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá kết quả điều trị 40 trẻ tuổi vị thành niên bị rối loạn trầm cảm

Đề tài do các tác giả Cao Vũ Hùng, Hoàng Cẩm Tú, Nguyễn Viết Thiêm thực hiện bước đầu đánh giá kết quả điều trị rối loạn trầm cảm ở 40 trẻ tuổi vị thành niên.

Nghiên cứu tiến hành với 40 trẻ từ 10 đến 19 tuổi được chẩn đoán rối loạn trầm cảm, điều trị nội trú tại khoa Tâm thần – Bệnh viện Nhi Trung ương từ tháng 9/2004-8/2007.
Kết quả cho thấy, về đặc điểm lâm sàng, tỷ lệ nữ cao hơn nam (1,66/1), tuổi mắc bệnh trung bình là 14,25 ± 1,39; mức độ trầm cảm trung bình chiếm tỷ lệ cao (62,5%), trầm cảm nội sinh chiếm 45%. Về kết quả điều trị, 97,5% được theo dõi trên 6 tháng, 57,5% được điều trị trên 6 tháng; 57,5% số bệnh nhân đã ổn định sau điều trị, 65% số trẻ đã cải thiện kết quả học tập; trên 90% số bệnh nhân đã cải thiện các triệu chứng trầm cảm, trong đó ý tưởng và hành vi tự sát hoàn toàn hết; các rối loạn khác kèm theo như rối loạn quan hệ xã hội, hành vi né tránh, rối loạn lo âu và rối loạn dạng cơ thể đã cải thiện trên 91%.

LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 5/2008)

 

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả