SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá hiệu quả phục hồi chức năng vận động bệnh nhồi máu não bằng phương pháp xoa bóp-vận động y học cổ truyền

Đề tài do nhóm tác giả gồm Vương Thị Kim Chi, Huỳnh Văn Minh, Lê Thị Bích Thuận và Lê Thị Hiền thực hiện nhằm đánh giá hiệu quả phục hồi chức năng vận động bệnh nhân nhồi máu não bằng phương pháp xoa bóp-vận động y học cổ truyền.

Nghiên cứu tiến hành trên 48 bệnh nhân đã được chẩn đoán nhồi máu não nằm điều trị tại Khoa nội Bệnh Viện ĐH Y khoa Huế hoặc Bệnh Viện Trung Ương Huế từ tháng 1/2006 đến tháng 10/2007. Kết quả cho thấy, lứa tuổi gặp nhiều nhất là 40-80, có 28 bệnh nhân nam và 20 bệnh nhân nữ. Trước điều trị có 48/48 bệnh nhân (100%) liệt độ IV, sau điều trị có 40/48 bệnh nhân (84,34%) chuyển xuống độ I-II; 6/48 bệnh nhân (12,5%) chuyển xuống độ III, có ý nghĩa thống kê ở mức p<0,01. Như vậy, phương pháp phục hồi chức năng vận động bệnh nhân nhồi máu não bằng xoa bóp-vận động đơn thuần được đánh giá trên thang điểm Rankin là có hiệu quả tốt. Chính vì vậy, việc điều trị phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân liệt nửa người do di chứng nhồi máu não bằng phương pháp xoa bóp-vận động y học cổ truyền là đơn giản, dễ thực hiện trong cộng đồng nhưng vẫn có hiệu quả điều trị tốt.
LV (nguồn: Tạp Chí Y học thực hành, số 10/2007)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả