SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá hiệu quả phẫu thuật nội soi điều trị lạc nội mạc tử cung tại buồng trứng có dính tạng trong ổ bụng

Đề tài do tác giả Trịnh Hồng Hạnh thực hiện nhằm nghiên cứu chỉ định kỹ thuật phẫu thuật nội soi điều trị lạc nội mạc tử cung tại buồng trứng có dính tạng trong ổ bụng, khảo sát tai biến trong và sau mổ, nghiên cứu hiệu quả và tính an toàn của phương pháp.

Nghiên cứu tiến hành với 66 bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật nội soi lạc nội mạc tử cung tại buồng trứng có dính tạng trong ổ bụng từ 4/2001-8/2007.
Kết quả, tuổi trung bình của bệnh nhân là 36 ± 8,65 tuổi, chưa có gia đình chiếm 18%, vô sinh 27,7%... Phẫu thuật nội soi điều trị lạc nội mạc tử cung tại buồng trứng có dính tạng được chỉ định cho nhóm có biểu hiện đau bụng và vùng hạ vị là nhiều nhất (57,6% đau bụng đơn thuần và 22,7% đau bụng có kèm rối loạn kinh nguyệt), sau đó là nhóm rối loạn kinh nguyệt đơn thuần (22,7%). Kỹ thuật mổ: sau khi gỡ dính các tạng xung quanh đa số các trường hợp tiến hành bóc bỏ u để lại tổ chức lành (53%), sau đó là nhóm kết hợp điều trị vô sinh (22,7%), nhóm cắt tử cung hoàn toàn kèm khối u (21,2%), thấp nhất là nhóm cắt phần phụ kèm khối u (2,6%). Thời gian phẫu thuật trung bình là 72,88 ± 19,39 phút, trong đó các trường hợp thời gian mổ kéo dài đa số là các trường hợp có kèm cắt tử cung qua nội soi (21,2%). Tỷ lệ chuyển mổ hở 7/66 (10,6%) do 6 trường hợp tổn thương giai đoạn IV, 1 trường hợp thủng trực tràng trong thì gỡ dính. Tỷ lệ tai biến 1 trường hợp (1,7%) do thủng trực tràng trong thì gỡ dính, tai biến nhẹ 2 trường hợp (3,4%) rách thanh mạch trực tràng. Thời gian trung tiện sớm là 33,93 ± 8,82 giờ, thời gian nằm viện ngắn là 5,36 ± 0,8 ngày.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 3/2008)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả