SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá hiệu quả gây sẩy thai của Misoprostol đối với những trường hợp thai bất thường tuổi thai từ 13-24 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương năm 2007

Đề tài do tác giả Nguyễn Thị Lan Hương thực hiện nhằm nhận xét hiệu quả gây sẩy thai của Misoprostol đơn thuần đối với thai bất thường ở tuổi thai từ 13-24 tuần tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ 1/2007-6/2007; tìm hiểu liều điều trị thích hợp, thời gian gây sẩy thai, những tai biến và tác dụng phụ của phương pháp.

Qua nghiên cứu 142 trường hợp phá thai bất thường tuổi thai từ 13-24 tuần, dùng phương pháp phá thai bằng Misoprostol đặt âm đạo, với liều 1/2 viên mỗi 6 giờ, hiệu quả gây sẩy thai là khá lớn, chiếm tỷ lệ 73,24%. Liều Misoprostol trung bình là 4,73 ± 1,14 viên. Thời gian gây sẩy thai trung bình là 82 giờ ± 23,5 giờ. Kiểm soát tử cung bằng dụng cụ sau sẩy thai một cách có hệ thống nhằm đảm bảo không sót rau. Đây là phương pháp phá thai nội khoa ít tác dụng phụ và an toàn. Không có trường hợp tai biến nào gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, 7/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả