SpStinet - vwpChiTiet

 

Đánh giá hiệu quả dự phòng của tiêm vitamin K cho trẻ sơ sinh dựa trên sự thay đổi Prothrombin

Đề tài do tác giả Cung Thị Thu Thủy (ĐH Y Hà Nội) thực hiện nhằm đánh giá thay đổi tỷ lệ prothrombin sau dự phòng vitamin K tiêm bắp sau đẻ 5 ngày ở trẻ sơ sinh tại Bệnh Viện Phụ Sản Trung Ương.

Dự phòng vitamin K phòng xuất huyết cho trẻ sơ sinh đã được áp dụng ở nhiều nước phát triển và một số nước đang phát triển.
Vitamin K cần thiết cho quá trình đông máu bình thường, tuy nhiên gần đây người ta lo lắng về khả năng có sự liên quan giữa ung thư và vitamin K tiêm bắp nhưng điều này chưa được khẳng định.
Để đánh giá hiệu quả dự phòng vitamin K, cần có mua ban quan ao giay dep nghiên cứu về lâm sàng, đánh giá tình trạng xuất huyết của trẻ bên cạnh những nghiên cứu đánh giá hiệu quả bằng thay đổi sinh hóa. Nghiên cứu tiến hành trên 2 nhóm là nhóm trẻ được can thiệp dự phòng vitamin K và nhóm chứng (nhóm không tiêm vitamin K) với 88 trẻ sơ sinh.
Kết quả cho thấy, trên 70% trẻ sơ sinh có tỷ lệ prothrombin dưới mức bình thường (<60%), tỷ lệ prothrombin trung bình ngay sau đẻ ở trẻ sơ sinh khỏe mạnh là 62,4 và 62,45% tương ứng ở 2 nhóm; tỷ lệ prothrombin tăng rõ rệt sau tiêm vitamin K 5 ngày ở nhóm can thiệp, có ý nghĩa thống kê với p<0,01 chứng tỏ hiệu quả của việc tiêm phòng vitamin K; dự phòng vitamin K bằng đường tiêm bắp 1mg cho tất cả trẻ sơ sinh sau đẻ để tăng hoạt tính yếu tố đông máu trong phức hệ prothrombin và làm tăng tỷ lệ prothrombin là cần thiết trong phòng chống xuất huyết trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ngoài tuổi sơ sinh.
LV (nguồn: Tạp Chí Y học thực hành, số 11/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả